Strona główna


 Rzeźnik - program do obróbki plików MP3


Historia wersji programu

 • Rzeźnik 1.1.99:
  • Ulepszone importowanie z plików CUE
  • Zmienione linki w oknie rejestracyjnym umożlwiające łączenie się programu z nowym serwerem rejestracyjnym.

   

 • Rzeźnik 1.1.98:
  • Przy włączonej opcji automatycznego dzielenia plików na równe części można teraz ustawić aby podzielone pliki "zazębiały" się czasowo.
  • Dodanie opcji automatycznego dzielenia plików poprzez import punktów cięć z pliku CUE
  • Ulepszenie rozpoznawania czasu trwania plików mp3

   

 • Rzeźnik 1.1.97:
  • Zapamiętuje rozmiar okna przy wyjściu i przywraca ten sam rozmiar na startcie
  • W oknie zapisywania zapamiętuje ostatnio wybrany katalogu do zapisu
  • Pozwala określić TAG dla każdego kopiowanego fragmentu pliku
  • Automatyczne nazywanie plików docelowych według różnych kryteriów (patrz okno ustawień)
  • Podczas wybierania pliku źródłowego dostępne są trzy opcje: dzielenie ręczne, dzielenie automatyczne i dzielenie według pliku z rozszerzeniem .tim. Dzielenie ręczne określa, że samemu trzeba podać zakresy dzielenia (domyślne). Dzielenie automatyczne dzieli wczytywany utwór na równe części - można określić ich rozmiar w minutach. Dzielenie według pliku .tim jest aktywne gdy istnieje w tym samym katalogu co plik źródłowy identyczny plik pod względem nazwy z rozszerzeniem .tim. Plik *.tim dla wyjaśnienia tworzy się podczas nagrywania z ustawioną opcją automatycznego ustawiania przerw pomiędzy utworami.
  • Podczas nagrywania z włączoną opcją automatycznej pauzy po X sekundach cyfrowej ciszy sygnalizuje dźwiękiem z głośniczka PC, że ma nastąpić ta pauza.
  • Możliwość usuwania automatycznego plików źródłowych po wyjściu z programu (opcja domyślnie wyłączona, możliwość włączenia w ustawieniach)
  • Możliwość automatycznego tworzenia plików z rozszerzeniem .cue dla programu NERO. Na podstawie tych plików mogłą być w prosty sposób wypalane płyty CD-Audio.
 • Rzeźnik 1.1.96:
  • Do opcji nagrywania doszły dwie pozycje: Rozpoczynaj nagrywanie nowego pliku co X kilobajtów oraz Pauzuj nagranie po wykryciu cyfrowej ciszy przez okres Y sekund.
  • Dodałem dwa przyciski przesuwające odtwarzanie o 5 sekund

   

 • Rzeźnik 1.1.94:
  • Dodanie opcji sprawdzającej poprzez internet czy pojawiła się nowsza wersja programu (dostępna od teraz w menu Info)
  • Ulepszenie rejestrowania
  • Nowy program instalacyjny (wersja pełna)

   

 • Rzeźnik 1.1.93:
  • Poprawienie nagrywania z użyciem lame - nie nagrywał w mono,
  • Wybór ilości buforów przy nagrywaniu z użyciem lame.
  • Zmiany w ramce właściwości pliku: dodanie przycisków do testowania początku i końca cięć, dodanie przycisku z oznaczeniem 'Następne cięcie' (jest to odpowiednik czynnosci: kopiuj, wklej jako nowy i wlacz odtwarzania za ustalonym zakresem, używane gdy z dłuższego pliku wycinamy kilka fragmentów),
  • Dodanie opcji 'Odtwarzaj w pętli' w ramce właściwości pliku.
 • Rzeźnik 1.1.92:
  • Usunięcie problemów powstających przy uruchamianiu programu na włoskiej wersji Windowsa,
  • Usunięcie problemów z instalacją na Windows NT 4.0.

   

 • Rzeźnik 1.1.91:
  • Usunięcie błędu 480 powstającego u użytkowników, którzy pracują z rozdzielczością powyżej 1280x1024,
  • Dodanie obsługi enkodera Lame przy nagrywaniu dźwięku z karty dźwiękowej. W związku z tym w opcjach nagrywania pojawiło się bardzo dużo opcji związanych z parametrami tego kompresora. Dużo, bo lame jest rozwijany kilkudziesiąciu ochotników, którzy publikują źródła tego enkodera na http://www.sulaco.org/mp3,
  • Eksperymentalna opcja do rozpoznawania końca utworów podczas nagrywania,
  • Możliwość zarejestrowania programu bez ograniczeń czasowych z poziomu www.


  A poza tym duże podziękowania należą się czasopismom PC World Computer oraz magazynowi WWW za umieszczenie niedawno programu Rzeźnik na swoich CD.

 • Rzeźnik 1.1.90:
  • Usprawnienia dla Windows Whistler,

  • Usunięcie błędu złej interpretacji plików mp3 z tagami ID3 v2.

 • Eksperymentalne rozszerzenie modułu nagrywania. Podczas nagrywania z radia możliwe będzie automatyczne wykrywanie głosu spikera (prowadzącego). Momenty wykrycia mówienia będą zapisywane w pliku z rozszerzeniem .tim, a podczas odtwarzanie pobierane przy każdorazowym wciśnięciu przycisku przewijania. Da to możliwość szybszego dotarcia do końca utworu, niestety rozwiązanie nie jest pozbawione wad działa jedynie na sygnał stereo oraz rozpoznaje m.in. muzykę hip-hop jako głos spikera. Opcja dostępna będzie dopiero w następnej wersji programu.

 • Rzeźnik 1.1.89:

  • Wprowadziłem dodatkowy interfejs graficzny do programu (wybór przy uruchomieniu). Prostsza wersja interfejsu przeznaczona jest dla początkujących oraz tych którzy tylko chcą coś wyciąć z pliku mp3, wersja trudniejsza dla tych co mają czas na eksperymentowanie,

  • Wszelkie teksty występujące w programie zostały przeniesione do pliku ini co od teraz umożliwia bezproblemowe tworzenie różnych wersji językowych programu (jeśli jesteś zawodowym tłumaczem to zapraszam).

 • Rzeźnik 1.1.88: 

  • Podpowiedzi pojawiające się w dymkach znane z wersji 1.1.87 zostały wbudowane do osobnego okienka, w którym mniej przeszkadzają zawansowanym użytkownikom. 

  • Usunięcie problemu złego rozpoznawania wersji odtwarzacza WMP w Windows ME.

 • Rzeźnik 1.1.87: 

  • Możliwość zapisywania testowego, które zapisuje tylko pierwsze i ostatnie 50 KB pliku MP3 do celów sprawdzania ewentualnych rozbieżności z projektem. 

  • Podpowiedzi pojawiające się pod niektórymi przyciskami w postaci dymków (dla początkujących) 

 • Rzeźnik 1.1.85: 

  • Ulepszony interfejs graficzny głównego okna programu - kilka okien, które wyskakiwały w trakcie pracy z programem zostało umieszczonych na stałe w głównym oknie aplikacji. 

 • Rzeźnik 1.1.83: 

  • Naprawienie błędu wersji instalacyjnej 1.1.82, która mogła instalować się prawidłowo tylko na Windows 2000. Teraz instalka powinna działać na wszystkich 32-bitowych Windows'ach. 

 • Rzeźnik 1.1.82: 

  • Dodano do okna zapisywania plików możliwość zmiany katalogu, do którego są zapisywane pliki.

  • Poprawiono fade in/out dla plików VBR. 


 • Rzeźnik 1.1.81: 

  • Zwiększenie maksymalnej wielkość odczytywanych lub zapisywanych plików - Dotychczas maksymalna wielkość pliku jaką mógł odczytać program to 2GB, mimo, że nie wiele osób ma pliki mp3 większe o 2GB powiększyłem zakres do 4 GB [nawiasem mówiąc wyobraża sobie ktoś plik mp3 większy od 4 GB ;) , zresztą Winamp wymięka już przy 2GB]. 

  • W ślad za zwiększeniem maksymalnego rozmiaru plików nastąpił spore zmiany w sposobie zapisywania wycinanych fragmentów plików - Kiedy spreparowałem plik o rozmiarze 3 GB, okazało się, że program coraz wolniej go czyta im bliżej jest jego końca. Niedogodność została wyeliminowana i plik jest czytany ze stałą prędkością.

  • Zmienione okno zapisywania plików, wygląda teraz tak 

  • Pojawiła się opcja szybkiego zapisywania plików. Działanie tej opcji polega na założeniu, że ramki, czyli elementarne części plików mp3 są stałej długości, co pozwala na wyliczenie miejsca wycięcia z pliku danego fragmentu bez potrzeby jego uprzedniego przeczytania. Testy wykazały, że pliki nagrywane ze stałym bitrate'em z częstotliwością próbkowania 48 kHz są prawidłowo wycinane tą metodą, natomiast już przy 44,1 kHz metoda zawodzi, ale mimo to warto ją wypróbować dla innych plików. 

  • Możliwość automatycznego wyłączenia komputera po zakończeniu nagrywania, opcja jest dostępna jako dodatkowy parametr, który można umieścić np. w skrócie do programu lub wywołać z menu pod prawym klawiszem w tray'u. W pierwszym przypadku program można uruchomić z parametrami jak w przykładzie: 'Rzeznik.exe -r180 e', co spowoduje uruchomienie Rzeźnika na 180 minut, dokonanie nagrania i zamknięcie systemu (parametr e). Opcja użyteczna jak gdy np. trzeba zostawić komputer na noc aby nagrywał coś z radia. 

  • Możliwość otwierania i zapisywania plików poprzez lokalną sieć - dotychczas trzeba było zmapować dysk sieciowy aby z niego coś odczytać, teraz nie ma już takiej potrzeby. 

  • Poprawienie działania skryptów - dodano możliwość podawania czasu w minutach oraz poprawiono działanie skryptów na nowych Windows'ach. 

  • We właściwościach węzła pojawiła się opcja Undo. 

  • Automatyczny autozapis projektu co 2 minuty (z możliwością wyłączenia) 

  • Miernik bitów audio pozwalający "zbadać puls" danej próbki audio, innymi słowy indywidualnie dla każdego węzła można obliczyć klasyczną metodą ilość bitów na minutę, klikając w rytm muzyki na przycisk znajdujący się w szczegółowych parametrach węzła. Następnie możliwe staje się wyrównanie bitów w stosunku do innego węzła poprzez proporcjonalną zmianę prędkości.

 • Rzeźnik 1.1.68: 

  • Usunięcie nieprawidłowego rozpoznawania wolnego miejsca na dysk, co objawiało się niemożliwością nagrywania gdy wolna przestrzeń na dysku przekraczała 2GB. 

 • Rzeźnik 1.1.67: 

  • Przystosowanie programu do pracy z harmonogramem zadań systemu Windows - Uruchomienie programu z parametrem -rec X, powoduje automatyczne włączenie zapisu na czas zdefiniowany jako X. Po upływie czasu X program się automatycznie zamyka (z wykorzystaniem harmonogramu zadań możecie teraz zaprogramować Rzeźnika aby nagrał wam np. z radia wasz ulubiony program podczas waszej nieobecności). 

 • Rzeźnik 1.1.66: 

  • Najważniejszą nowością jest możliwość nagrywania dźwięku z wejścia liniowego karty dźwiękowej bezpośrednio do pliku mp3 pod warunkiem, że w komputerze został zainstalowany MPEG Layer-3 Producer lub Codec DIVX. Nagrywanie bezpośrednio do mp3 oferuje bardzo, bardzo mało programów, toteż pojawienie się tej opcji w programie będzie jego atutem. Domyślnie program będzie próbował konwertować dźwięk do mp3 w czasie rzeczywistym w trybie HQ (ang. High Quality), jeśli procesor jest chwilowo zajęty lub jeśli w ogóle nie jest w stanie konwertować na bieżąco wówczas tworzony jest na dysku plik tymczasowy buforujący napływające dane. Zapobiegnie to powstawaniu "dziur" podczas nagrywania. Jako ciekawostkę dodam, że można jednocześnie nagrywać i odtwarzać to co się nagrywa przy pomocy zewnętrznego odtwarzacza np. Winampa. 

  • Uruchomienie programu z parametrem -rec powoduje automatyczne włączenie nagrywania i zminimalizowanie do ikony w pasku zadań. 

  • Pojawiła się opcja (Undo) pozwalająca na cofnięcie ostatnio wydanego polecenia dla programu.

  • Pojawiła się możliwość włączenia dodatkowego widoku na projekcie. Nowy widok ma strukturę drzewa i co ciekawe wszystkie operacja w nim można wykonywać przy użyciu standardowych funkcji "Przeciągnij i upuść". 

  • Nastąpiło poprawienie działanie schowka programu. 

  • Rozszerzone zostały możliwości edycyjne - jest teraz możliwość wycinania i usuwania węzłów w czasie odtwarzania. 

  • Eliminacja pisków powstających przy łączeniu plików MPEG audio, których jednostki były podawane w ramkach. 

  • Opcjonalny pasek przesuwania widoku. 

  • Podczas ładowania plików mp3 czerwony pasek postępu może przybierać chwilami niebieski kolor. Jeśli tak się stanie to znaczy, że dany fragment tego pliku odbiega znacznie od standardu MPEG i może zostać niedokładnie wycięty. 

  • Poprawienie fade in/out dla dla plików VBR. 

  • Domyślnie program uruchamia się w wersji 30-sto dniowej. Jeśli komuś to nie wystarcza to musi się zarejestrować wysyłając email'a z programu. Koszt rejestracji = koszt wysłania i odebrania email'a. Jeśli ktoś się wcześniej rejestrował, to sorry, ale musi to zrobić jeszcze raz :) 

 • Rzeźnik 1.1.38: 

  • Naprawiłem kilka drobnych błędów, które pojawiły się w wersji 1.1.37 i przysparzały wiele problemów, a oto one:

  • Usunięcie nieprawidłowego rozpoznawania czasu trwania utworów co powodowało, że w wersji 1.1.37 złe był obliczany początek oraz koniec utworu i w konsekwencji plik po zapisaniu różnił się znacznie od pierwotnych ustaleń. 

  • Wprowadzona w poprzedniej wersji obsługa wielu kart dźwiękowych nie działała na wszystkich komputera (nawet mających 1 kartę). Nowa wersja usuwa ten problem. 

 • Rzeźnik 1.1.37: 

  • Nowy Rzeźnik oferuje możliwość jednoczesnej pracy z wieloma kartami dźwiękowymi jednoczenie. Każdemu węzłowi może zostać przypisana wybrana karta dźwiękowa. Przed użyciem tej funkcji należy ją uaktywnić w oknie z ustawieniami. 

  • Drugą bardzo istotną nowością jest funkcja programowego podwyższania i obniżania poziomu dźwięku, popularnie zwana Fade In oraz Fade Out. Żeby jej użyć należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na połączenie pomiędzy węzłami, między którymi chce się zastosować regulację wzmocnienia. Pojawi się wtedy okienko z dużą ilością suwaków i nie ma się czemu dziwić, bo jest to główne okno, w którym będzie dokonywało się tworzenia miksów, a więc powinno oferować rozbudowane możliwości. Podwyższanie lub obniżanie poziomu dźwięku może być zastosowane na początku lub na końcu węzła. Możliwe tu jest również opóźnienie uaktywnienia następnego węzła o określony czas (maks. 32,76 sek). Należy także dodać, że wszelkie zmiany wzmocnienia dostępne są tylko podczas odtwarzania i nie będą zachowywane przy próbie zapisania plików, ale jak ktoś by się uparł to jest na to sposób i mógłby to osiągnąć ;) 

  • Dodałem możliwość odgrywania następujących typów plików dźwiękowych: *.wav;*.snd;*.au;*.aif;*.aifc;*.aiff;*.wma;*.asf;*.wm;*.wma;*.mid;*.rmi;*.midi. Plik te mogą być otwierane jedynie w trybie tylko do odczytu czyli nie można ich np. pociąć i zapisać z powrotem na dysk jak to ma miejsce w przypadku plików MPEG audio. 

  • Okno wykorzystywane przy zapisywaniu plików zostało przystosowane do możliwości zmian wymiarów oraz pojawiły się na nim dwa nowe przyciski. Umożliwiają one przesuwanie w górę lub w dół wybrane węzły przeznaczone do zapisu. Daje to możliwość łatwiejszego kształtowania kolejności z jaką będą zapisywane dane na dysk. 

  • Możliwość ustalania wyglądu głównego okna programu - ustalanie wielkości czcionki oraz wielkości węzłów 

  • Przebudowa menu głównego aplikacji, dodanie funkcji odświeżania i przesuwania całego projektu, dzięki czemu projekty, które do tej pory nie mieściłyby się w oknie programu będą miały taką możliwość. 

  • Ulepszenie mechanizmu odtwarzania węzłów - dodanie możliwości odtwarzania począwszy od końcówki węzła, co daje możliwość szybkiego odsłuchania przejścia pomiędzy węzłami. 

 • Rzeźnik 1.1.8: 

  • Zoptymalizowane zapisywanie plików - zapisywanie bywa teraz mniej czasochłonne, ponieważ dotychczas trzeba było wczytać cały plik aby z niego coś wyciąć, teraz wczytywanie pliku źródłowego kończy się w momencie, w którym ustaliliśmy zakończenia węzła (nie dotyczy to niestety plików VBR). 

  • Dodałem opcję, która powoduje, że pliki mp3 bezpośrednio po zapisaniu mogą zostać otwarte w innym (zewnętrznym) odtwarzaczu np. w celu dokonania porównania projektu z końcowym wynikiem 

  • Skalowane okienko właściwości węzła zapewne ułatwi regulację suwakami balansu, prędkości oraz pozycji w pliku. 

  • Najazd myszą na dowolny węzeł powoduje pojawienie się informacji o danym węźle bez potrzeby zaglądania do jego właściwości (tę opcję można wyłączyć). 

  • Właściwości węzłów mogą pojawiać się zawsze w tym samym oknie lub każdemu węzłowi przydzielane jest nowe okno właściwości. 

 • Rzeźnik 1.1.3: 

  • Dodałem możliwość pracy ze skryptami - jeśli komuś nie pasuje interfejs graficzny programu, może przy pomocy pliku tekstowego określić co Rzeźnik ma wyciąć. Format plików skryptów opisany jest tutaj. Dodatkowo aby dowiedzieć się więcej o formacie skryptów można bieżąco edytowany projekt zamienić na plik w tym formacie. 

  • Trochę nowych przycisków. 

  • W związku wykryciem nieprawidłowego pokazywania czasu trwania utworów plików MP3 typu VBR (znowu zawinił microsoft), pliki te przy otwieraniu będą analizowane w całości w celu określenia prawidłowego czasu ich trwania. 

 • Rzeźnik 1.1.1: 

  • Poprawienie obsługi dzielenia plików VBR. Została wprowadzona dodatkowa opcja w zaawansowanych ustawieniach, pozwalająca na zmianę algorytmu dzielenia/łączenia plików typu VBR. UWAGA! Opcji tej należy używać tylko w wypadku gdy jest się pewnym, że ma się do czynienia z wyżej wymienionym typem pliku MP3. 

 • Rzeźnik 1.1.0: 

  • Obsługa MPEG 1 i MPEG 2 dla wszystkich warstw (Layer 1, 2 i 3) 

  • Obsługa plików VBR (ang. Variable Bit Rate). 

  • Wielkie zmiany w sposobie wycinania fragmentów MP3. 

  • Pełny edytor ramek - można ustawić prawie wszystko. 

  • Rzeźnik zaczyna ewoluować w stronę narzędzia dla DJ'ów, z czego jestem :))))))))))))))) 

  • Wprowadzenie możliwości odtwarzania kilku utworów jednocześnie (praktycznie tyle ile system pozwala) 

  • W związku z powyższym, należało jakoś wykorzystać tę właściwość, a ponieważ przez ostatnie miesiące poszukiwałem pomysłu na rozwój programu więc wymyśliłem, że należy zrezygnować z listy wyciętych pozycji a wprowadzić prosty i miły w użyciu interfejs. 

  • Oryginalny interfejs użytkownika - teraz Rzeźnikiem będzie można trochę pomiksować. Pomysł został zaczerpnięty z edytorów schematów elektronicznych, toteż na stole mikserskim podobnie jak w edytorach schematów będziemy mieli możliwość łączenia "przewodami" poszczególnych kawałków muzycznych (od tej pory zwanych węzłami). Naciśnięcie PLAY będzie powodowało "przepływ prądu" :) i odtwarzanie kolejnych węzłów. 

  • Nowa opcja odtwarzanie z wyprzedzeniem - dotychczas przy odtwarzaniu w momencie przeskoku do następnego utworu była chwila ciszy, około 200 ms (co skutecznie wpływało na zmniejszenie weny twórczej). Teraz automatycznie nowy utwór będzie pojawiał się wcześniej, a w praktyce pojawi się wtedy kiedy powinien tj. bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego (bez niepotrzebnej ciszy). 

  • Obsługa MPEG Audio Tag ID3 Ver. 1.1

  • Otwieranie plików będzie odbywało się na dwa sposoby: (1) tak jak do tej pory - analizowane są wszystkie ramki i dopiero plik staje się dostępny, (2) z pliku pobierany jest ID3 TAG oraz szacowana jest jego długość w sekundach (na podstawie długości), a w razie potrzeby tj. kiedy chcemy podawać czas w ramkach lub kiedy utwór jest typu VBR to plik czytany jest w sposób charakterystyczny dla (1). (1) będzie używany także wszędzie tam gdzie jest potrzeba analizowania poszczególnych ramek pliku np. w edytorze ramek. 

  • Możliwość automatycznego otwierania ostatnio używanego projektu. 

  • Tworzenie i usuwania pętli z możliwością określenia ilości powtórzeń. 

  • Regulacja wzmocnienia i balansu dla każdego węzła z osobna. 

  • Opcja "Multi select" przy wyborze plików z dysku. 

 • Rzeźnik 1.0.98: 

  • Przystosowanie do WINDOWS NT/2000 

  • Kliknięcie skojarzonych plików *.rze wywołuje Rzeźnika i ładuje automatycznie ich zawartość, 

  • Na suwaku od odtwarzania uwidoczniłem momenty cięć utworów, 

  • Cztery nowe przyciski, 

  • Dwa kolejne parametry w ustawieniach, 

  • a dzięki firmie Idea System S.C. jest już dostępna pełna wersja instalacyjna dla wszystkich wersji Windowsów 

 • Rzeźnik 1.0.97: 

  • Możliwość zapisywania stanu programu do pliku. 

  • W następstwie tego również możliwość zamykania nieużywanych plików 

 • Rzeźnik 1.0.95: 

  • W końcu można odtwarzać !! :-) Ale, trzeba mieć zainstalowanego Microsoft Media Player 

  • Odtwarzanie z regulowana prędkością 

  • Skalowalne okno 

  • Możliwość odtwarzania na trzy sposoby: 

  • Odtwarzania po kolei wszystkich fragmentów 

  • Odtwarzania po kolei wszystkich fragmentów z uwzględnieniem wybranego zakresu 

  • Odtwarzania w pętli przejścia pomiędzy dwoma fragmentami w celu dokładniejszego dopasowania 

  • Więcej skrótów klawiaturowych 

  • Możliwość szybkiego zaznaczenia początku lub końca fragmentu 

  • Inne mniejsze bajery 

 • Rzeźnik 1.0.88:

  • Program nieco uległ skróceniu (nie używa już pliku Afilelib.dll)

  • Poprawieniu uległo zapisywanie tekstu do pliku mp3 

 • Rzeźnik 1.0.85:

  • Trochę grafiki

  • Możliwość wprowadzania czasów ramkach lub sekundach 

  • Możliwość ustalania porządku na liście (kolejności) 

  • Likwidacja problemów z oddawaniem zasobów po wyjściu z programu 

  • Mini instalator, upraszczający proces uaktualniania programu 

 • Rzeźnik 1.0.83:

  • Wprowadziłem możliwość scalania plików co spowodowało konieczność przerobienia całego programu prawie od nowa. 

  • W tytule okna od ustawiania czasu jest podawany czas trwania wybranego pliku 

  • Zablokowałem możliwość łączenia kilku mp3 o różnej częstotliwości próbkowania 

  • Zlikwidowałem inne drobne błędy

 • Rzeźnik 1.0.60

  • Poprawa odczytywania ukrytego tekstu (może pojawiać się bezpośrednio po otwarciu pliku)

  • Wstępna wersja edytora ramek

 • Rzeźnik 1.0.48 (maj 1999):

  • Praktycznie pierwsza wersja, która ujrzała światło dzienne 

  • Zapamiętywanie ustawień

  • Poprawa zapisywania i odczytywania ukrytej informacji